O KRÁSNE VYVRCHOLENIE VYSIELANIA KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY SA POSTARALI KOLEDNÍCI ZO SENCA

12.12.2015 14:00

 

Dňa 12. 12. 2015 sa vo Farnosti svätej rodiny v Bratislave uskutočnilo slávnostné vysielanie koledníkov Dobrej noviny. Súčasťou bohatého programu bolo aj koledovanie otcovi arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému v podaní koledníkov zo Senca.

 

Tradičné vysielanie koledníkov Dobrej noviny sme odštartovali piesňou Zvestujeme Dobrú novinu a spoločnou modlitbou. 

Program pozostával z dvoch častí. V prvej časti sme sa mohli zúčastniť na troch stanovištiach. Prvým bolo krásne svedectvo Františka Malovca, ktorý pôsobil tri mesiace v Keni ako dobrovoľník. Jeho priblíženie života chlapcov v projekte, na ktorom sa zúčastnil, nám prinieslo nový pohľad na význam finančnej zbierky pre Dobrú novinu. Videli sme, ako vyzbierané peniaze pomáhajú konkrétnym ľuďom, ktorí sú za to nesmierne vďační. Na druhom stanovisku sme mali možnosť vyrobiť si betlehemskú hviezdu z papiera či Vianočný stromček zo servítky. Tretie boli rôzne veselé hry a eRko tance.

Druhou časťou programu bola slávnostná svätá omša celebrovaná otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Po zvláštnom požehnaní, ktorým nás poveril a povzbudil ku koledovaniu, sme mali tú česť mu zakoledovať a priblížiť tak čaro Vianoc, ktoré teraz v advente tak túžobne a s radosťou očakávame.

S poverením otca arcibiskupa sa tešíme na koledovanie, ktoré nás čaká počas týchto Vianoc. 

Pre viac informácií o tohtoročnom koledovaní kliknite sem.