Stretká

V školskom roku 2020/2021 prebiehajú tieto eRkárske stretnutia:

 

STRETNUTIA PRE DETI

 

Momentálne eRko stretká pre deti v našej farnosti neprebiehajú.

 

 

 

STRETNUTIA PRE ANIMÁTOROV

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV V SENCI

Stretnutia bývajú priebežne niekoľkokrát do roka, informuje o nich ZOF.

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV OBLASTNÉHO CENTRA BRATISLAVA

Stretnutie všetkých animátorov nášho oblastného centra, stretnutie býva niekoľkokrát do roka, informuje o nich VOC.

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV ÚZEMNEJ RADY ZÁPAD

Stretnutie všetkých animátorov našej územnej rady, víkendové stretnutie býva dvakrát do roka - na jar a na jeseň.

 

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE ERKÁROV

Stretnutie všetkých eRkárov, ktoré býva každý tretí rok.