Otázky a odpovede

Ako nás môžete podporiť?

Podporiť nás môžete finančne alebo materiálne - po dohode so zodpovednou osobou za eRko v našej farnosti alebo s kňazmi našej farnosti.

Aké sú poplatky?

Deti, ktoré navštevujú eRko stretká, platia členský príspevok vo výške € 2,00 ročne.

Je možné prihlásiť dieťa na eRko stretko aj počas školského roka?

Áno. Dieťa vyplní prihlášku, ktorú si môže vyzdvihnúť u svojho animátora a zaplatí členský príspevok
vo výške 2,00 eur.

Keď je dieťa prihlásené na eRko stretká, je povinné sa ich pravidelne zúčastňovať?

Nie. Stretká sú dobrovoľné. Keď dieťa nebude môcť prísť, nemusí. Je však vhodné to ohlásiť vedúcemu animátorovi. Je potrebné ohlásiť, ak sa rozhodne prestať chodiť na stretká.

Na koho sa mám obrátiť, ak sa chcem stať eRko animátorom/animátorkou?

V prípade, že máš záujem pridať sa do hnutia eRko, kontaktuj zodpovednú osobu vo farnosti, do ktorej patríš
(ak si zo Senca, zo Sv. Martina alebo z Turne, kontaktuj Lenku Debnárovú).

Ak nie si z našej farnosti a nevieš, kto je zodpovedný za eRko v Tvojej farnosti, obráť sa na kňaza v tvojej farnosti, alebo napíš či zavolaj na stredisko eRka (erko@erko.sk).

Animátorom/animátorkou sa môžeš stať po dovŕšení 18-tich rokov, pomocným animátorom/animátorkou
po dovŕšení 15-tich rokov.