ZVESTUJEME DOBRÚ NOVINU V SENCI

26.12.2015 12:00

 

V našej farnosti budeme koledovať v dňoch 24. - 27. 12. 2014.

Ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny aj do vašich domácností, prihlásiť sa budete môcť na Farskom úrade v Senci alebo sa budete môcť zapísať na hárky, ktoré budú umiestnené v strednej časti nášho farského kostola.

Prispieť však môžete aj odoslaním ľubovoľnej sumy na účet Dobrej noviny.

Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke: www.dobranovina.sk.