Zíde sa nám


Mnoho organizácií dnes potrebuje peniaze, ktorých má však väčšina ľudí málo. Aj naša organizácia potrebuje podporu. Rozhodli sme sa vás však osloviť aj iným spôsobom, ako pýtaním peňazí. Nie každý má možnosť nás podporiť finančne, tak môžeme uviesť zoznam vecí, ktoré sa nám zídu na našich stretkách. Ak niečo z toho máte
a nepotrebujete to, budeme radi, ak nám to podarujete. Finančnú podporu, samozrejme, prijímame tiež.

 

Pán Boh zaplať! :-)

 

Zíde sa nám:

 - vodové alebo temperové farby

 - štetce

 - kancelárske papiere

 - farebné papiere

 - výkresy A4, A3, A2, A1

 - krabičky od čajov alebo liekov

 - fixky 

 - farbičky

 - nožnice

 - špagáty

 - šnúrky

 - servítky so zaujímavými motívmi

 - euroobaly

 - čokoľvek, čo nepotrebujete a myslíte si, že by sa nám mohlo zísť :-)

 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporili, či už finančne, materiálne
alebo duchovne.