Oznamy

Deti, štvrtého, piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základnej školy, ktoré majú záujem prihlásiť sa na detské stretnutia, si môžu vyzdvihnúť prihlášky u svojho animátora, ktorému ich treba aj vyplnené odovzdať. Prihlásiť sa je možné aj počas školského roka. Prihlášky získate u animátorov, nájdete ich aj v strede nášho farského kostola alebo si ju môžete stiahnuť.

 

Stále prebieha zbieranie plastových vrchnáčikov. Tieto vrchnáčiky môžete odovzdať v predajni kresťanských potrieb (budova Galantérie na Lichnerovej ulici č. 10) alebo v pastoračnom centre, kde je označená krabica.

 

V školskom roku 2017/2018 bude zmena v priebehu detských stretnutí. Budú bývať predbežne od októbra každý utorok alebo každý štvrtok v čase od 16.30 - 18.00 h v pastoračnom centre v Senci.

 

 

 

 

 

 

Kalendár akcií

POĎ S NAMI NA VÝLET!

17.06.2017 08:00
  MILÍ ERKÁRI!   Pozývame Vás na eRko výlet, ktorý sa uskutoční dňa 17. 06. 2017! Pôjdeme spolu do Nitry, kde navštívime  Nitriansky hrad  a Kalváriu.   Prihlášku na výlet spolu s ďalšími informáciami získate u svojich animátorov. Cena za výlet je 3,00 eur/os.   So...

PÚŤ DETÍ DO MARIANKY

20.05.2017 10:00

ZVESTUJEME DOBRÚ NOVINU

26.12.2016 14:00
  Aj tento rok vyrazíme do ulíc za spevu Vianočných kolied, aby sme ohlásili Pánov príchod!   eRkári v spolupráci s duchovnými otcami budú v našej farnosti koledovať v dňoch 26. a 27. decembra. Ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny do Vašich domácností, zapíšte...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>