AJ TY MÔŽEŠ PRÍSŤ MEDZI NÁS

30.06.2014 12:00

 

Ak si v školskom roku 2013/2014 prijal/a sviatosť Prvého svätého prijímania, máš možnosť prihlásiť sa na skvelé detské stretká, na ktorých ťa čaká veľa zábavy. Okrem hier, tvorivých dielní a rôznych iných náučných aktivít na teba čakajú aj skvelé výlety a super akcie. Máš možnosť spoznať nových kamarátov a naučiť sa mnoho nových vecí. 

 

Chceš sa prihlásiť?

 

Prihlášku, ktorú nájdeš na stránke našej farnosti, prines vyplnenú niektorým z tvojich rodičov najneskôr do konca júna na Farský úrad v Senci, alebo ju odovzdaj niektorému z našich duchovných otcov (otcovi Tomášovi, otcovi Jurajovi alebo otcovi Andrejovi).

Tieto stretnutia bude viesť animátorka Lenka spolu s novou pomocnou animátorkou Ninou.