LENKA DEBNÁROVÁ

29.06.1996 14:45

Do eRka vstúpila v septembri 2012 ako 16-ročná ako pomocná animátorka. Neskôr sa stala vedúcou animátorkou svojej vlastnej skupinky. Postupom času absolvovala kurzy pre animátorov. V decembri 2016 bola zvolená za vedúcu oblastného centra Bratislava.

Päť rokov navštevovala Základnú umeleckú školu v Senci, kde sa venovala hre na hudobnom nástroji - klavír. Má vyštudovanú Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií, v súčasnosti študuje predprimárnu a primárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Venuje sa službe kostolníčky vo farskom kostole v Senci, hudobne i spevom sprevádza sväté omše za účasti detí, je spolusprávkyňou farskej knižnice v Senci a vypomáha pri farských akciách. Taktiež je animátorkou vo Farskom detskom tábore LAB-ORATÓRIUM. Vypomáha aj pri iných eRkárskych akciách v rámci oblastného centra Bratislava alebo územnej rady Západ. Spieva a hrá v hudobnom telese Kresťanko a v oratoriánskom zbore ImProvisorium. Taktiež je asociantkou sestier Kongregácie Notre Dame.

 

Prezývka: LENKA

 

Mojich päť dobrých vlastností:

precíznosť, komunikatívnosť, hravosť, vytrvalosť, obetavosť

 

Mám rada...

eRko, deti, spev, hra na gitare a na klavíri, práca s počítačom, príroda, fotografie, literatúra, zvieratká...

 

 

 

 

Absolvované kurzy:

Začíname (marec 2013, Dobrá voda)

Základný kurz (august 2014, Pruské)

Kurz o táboroch (marec 2016, Liptovská Osada)

Kurz o troch grošoch (marec 2017, Bratislava)

 

Funkcie: 

Pomocná animátorka (september 2012 - jún 2014)

Vedúca animátorka (jún 2014 - súčanosť)

Vedúca oblastného centra Bratislava (január 2017 - súčasnosť)

Zodpovedná osoba vo farnosti (september 2017 - súčasnosť)