Lenka Debnárová - pomocná animátorka

Lenka Debnárová - pomocná animátorka

Do eRka vstúpila v septembri 2012 ako 16-ročná ako pomocná animátorka.
Študuje na Strednej odbornej škole knihovníckych a informačných štúdií, pomáha ako knihovníčka a predavačka vo Farskej knižnici v Senci, taktiež je pomocníčkou v obchode s kresťanskými potrebami Filotea. Hrá a spieva najmä na sv. omšiach s účasťou detí, ale príležitostne aj na iných sv. omšiach.
Medzi jej záľuby patrí spev, hra na gitare a na klavíri, práca s počítačom, príroda, fotografovanie a literatúra.

 

Absolvované kurzy:

Začíname (marec 2013, Dobrá voda)

Funkcie: 

pomocná animátorka (september 2012 - súčasnosť)

Udalosti:

Deň radosti (september 2012, Bratislava) 

Svätomartinské stretnutie (september 2012, Bratislava)

Vysielanie koledníkov Dobrej noviny (december 2012, Šaštín)

Dobrá novina v Senci (december 2012)

Aj my sme ľudia (február 2013, Mlynský Klin)

Aj my sme ľudia - charitatívna burza (marec 2013, Senec)