ZVESTUJEME DOBRÚ NOVINU V SENCI

24.12.2014 12:00

 

V našej farnosti budeme koledovať v dňoch 24. - 26. 12. 2014.

Ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny aj do vašich domácností, prihlásiť sa môžete na Farskom úrade v Senci alebo sa môžete zapísať na hárky umiestnené v strednej časti nášho farského kostola.

Prispieť však môžete aj odoslaním ľubovoľnej sumy na účet Dobrej noviny.

Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke: www.dobranovina.sk.