VYSIELANIE KOLEDNÍKOV

14.12.2016 18:00

 

Milí koledníci!

Pozývame Vás na

slávnostnú svätú omšu pri príležitosti

VYSIELANIA KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY,

ktorá sa uskutoční 

v stredu, 14. decembra 2016 o 18.00 h

vo farskom kostole sv. Mikuláša v Senci!

 

Prečo vysielani koledníkov Dobrej noviny? Vysielanie koledníkov patrí k tradícii koledovania, pretože eRkári pôsobia vo farnosti v spolupráci so správcom farnosti a s duchovnými otcami. Týmto spôsobom získavajú koledníci osobitné poverenie pre vykonávanie tejto činnosti. "Vysielačku" sme viackrát doteraz absolvovali s o. arcibiskupom mons. Stanislavom Zvolenským, tentokrát sa však bude konať na farskej úrovni. Preto toto zvláštne poverenie dostaneme priamo od nášho pána farára otca Jozefa Dúca.