V SENCI SME OPÄŤ ZVESTOVALI DOBRÚ NOVINU

26.12.2015 12:00

 

Dobrá novina je najväčšia kolednícka akcia na Slovensku, ktorú každoročne organizuje hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko. Tak ako po minulé roky, aj počas týchto Vianoc sa naša farnosť zapojila do 21. ročníka a v uliciach nášho mesta zazneli vianočné koledy pod vedením duchovných otcov v spolupráci s animátormi eRka, skautmi a inými ochotnými mladými ľuďmi z farnosti.

 

 

Takmer dvojmesačná príprava na koledovanie Dobrej noviny pozostávala nielen z prípravných stretnutí pre koledníkov, ktorí boli oboznámení s témou 21. ročníka – Maji Ya Maisha (Voda života), ale aj zo slávnostnej svätej omše pri príležitosti vysielania koledníkov Dobrej noviny. Súčasťou tejto udalosti je koledovanie otcovi arcibiskupovi mons. Stanislavovi Zvolenskému, ktorý sv. omšu celebruje. Túto česť mali tentokrát práve naši koledníci.

 

V tomto ročníku Dobrej noviny bola upriamená pozornosť na vodu. Nemať prístup k pitnej vode znamená odopierať právo na život… “Pitná a čistá voda je otázkou prvotnej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ľudský život a na udržanie suchozemských a vodných ekosystémov.”  Encyklika Svätého Otca Františka, Laudato si (28)

 

V našich uliciach koledníci vykoledovali 2054,09 eur a taktiež dostali individuálne dary vo výške 284,02 eur. Farnosť Senec tak celkovo poskytla na projekty Dobrej noviny 2338,11 eur. Informácie o rozdelení vyzbieraných peňazí nájdete na webovej stránke Dobrej noviny.

 

Koledovaním to však ešte nekončí!

Duchovní otcovia pripravili pre koledníkov milé prekvapenie vo forme výletu do Krahúľ, kde sa mali možnosť lyžovať či sánkovať alebo ísť na túru. Od organizátorov Dobrej noviny taktiež dostali minibalíček obsahujúci pekné darčeky.

 

Viac informácií o Dobrej novine nájdete na webovej stránke www.dobranovina.sk.

Viac informácií o činnosti eRka – HKSD v Senci nájdete na webovej stránke: www.erkosc.webnode.sk.