Symboly eRka

06.11.2012 09:44

 

SLNKO = Boh, sedem lúčov symbolizuje sedem darov Ducha Svätého

 

 

SRDCE = človek vo všeobecnosti

 

 

MOTÝĽ = šírka medziľudských vzťahov

 

 

RYBA = hĺbka vzťahu s Bohom