SVÄTÝM SME ZORGANIZOVALI NEBESKÚ PÁRTY

30.10.2015 16:00

 

Dňa 30. októbra 2015 sa v Senci konal tretí ročník Párty všetkých svätých, na ktorej sme spolu oslávili sviatok všetkých svätých v nebi. Úspešnou akciou sa nechali inšpirovať aj iné Slovenské farnosti.

 

Slávenie sviatku všetkých svätých sme oslávili krásnou nebeskou párty v našom pastoračnom centre. Už pri registrácii vítali účastníkov animátori oblečení v kostýmoch svätých. Sálu napĺňala nebeská hudba a podávalo sa nebeské občerstvenie pripravené ochotnými rodičmi a ďalšími farníkmi.

 

Ako je u nás tradíciou, všetky deti prišli oblečené v maskách rôznych svätých a výnimkou neboli ani animátori, ktorí mali pri príležitosti roku zasväteného života kostýmy rehoľníkov. Na úvod programu sa títo rehoľníci predstavili, aby priblížili deťom, čím sa stali výnimočnými. Nasledovali nebeské tance a nechýbal ani nebeský hit „Môžeš svätým byť“.

 

Program bol moderovaný v slovenskom aj maďarskom jazyku. Každý z rehoľníkov mal pripravené stanovište, na ktorom deti plnili úlohy a dostávali rôzne sladké odmeny. Ďalším bodom programu bola slávnostná svätá omša za účastí detí slávená pri svetle sviec a po nej cesta svetla, na ktorej deti chodili s lampášikmi, ktoré dostali, po farskom areáli a plnili zadané úlohy. Na záver dostali požehnanie od sv. Svorada Andreja a Benedikta, ktorí ich sprevádzali počas celého programu.

 

Tešíme sa z hojnej účasti detí, zo štedrosti rodičov a farníkov, z obetavosti animátorov a najmä z veľkej podpory našich duchovných otcov, zvlášť otca Tomáša, ktorý celý program organizoval.

 

Touto akciou sa inšpirovali aj mnohé iné farnosti, ktoré ju taktiež zorganizovali a podelili
sa s nami o radosť z pozitívneho ohlasu.