SIMONA RYŠKOVÁ

07.11.2016 10:30

Do eRka vstúpila ako 18-ročná, má funkciu pomocnej animátorky, pričom sa venuje stretku Fuňkovia.

Pochádza z Trnavy, študuje na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre. 

Pravidelne sa zúčastňuje na detských táboroch v Cerese. Vypomáha na farských akciách.

 

Prezývka: SIMI

 

Mojich päť dobrých vlastností:

radostnosť, vytrvalosť, kreativita, poslušnosť, úprimnosť

 

Mám rada...
eRko, deti, hudbu, hry, jedlo...

 

Funkcie:
Pomocná animátorka (september 2016 - súčasnosť)