PUTOVALI SME S MÁRIOU

24.05.2014 10:00

Tradičná Diecézna púť detí do Marianky bola tentoraz výnimočná aj vďaka Roku Sedembolestnej Panny Márie. Deti mali možnosť putovať zo Stupavy alebo z Rače, pričom už počas putovania mali splniť tri úlohy. 

 

Po príchode bolo podmienkou pomodliť sa modlitbu pútnika, napísanú na kartičke, ktorú dostali na začiatku púte. Po zaregistrovaní sa prechádzali po štyroch stanovištiach, kde bolo pre ne pripravené divadlo, rôzne úlohy a taktiež tvorivé dielne, kde si mohli vyrobiť ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.

 

Súčasťou púte bola aj svätá omša celebrovaná mons. Stanislavom Zvolenským.