Prečo sa pridať k nám?

08.02.2014 11:57

 

Prečo sa prihlásiť na naše stretká?

Okrem získania nových kamarátov sa u nás aj naučíš nové veci. Naše stretká ti ponúkajú niečo ako náboženstvo hravou formou. A čo viac, tu nedostávaš žiadne známky ani poznámky. Nielen že sa učíme a spoznávame Pána Ježiša trochu inak, ale tiež máme tvorivé dielne, pozeráme poučné filmy, hráme sa, spievame a tancujeme, máme rôzne kampane (Detský čin pomoci, Vypni telku, zapni seba...), každú zimu chodíme koledovať (Dobrá novina) a každý rok organizujeme tábor (ERKO-LAND) alebo výlet.

 

Prečo sa stať naším animátorom?

Našou prioritou je vedenie detských stretiek zamerané na neformálnu výchovu a vzdelávanie detí na zrelé kresťanské osobnosti pod hlavičkou farnosti. Detské stretká ti prinesú nielen obohatenie zo strany detí a ich priateľstvo, ale aj náklonnosť a podporu rodičov. Organizujeme aj veľké akcie na úrovni farnosti či diecézy alebo územné akcie pre animátorov. To však nie je všetko. eRko ti ponúka aj animátorské kurzy (niektoré aj akreditované), vďaka ktorým si môžeš rozšíriť svoje vedomosti i zručnosti, taktiež duchovné cvičenia i duchovné obnovy, odkiaľ môžeš čerpať pre svoj duchovný život. Stretávame sa aj počas roka, aby sme sa pozdieľali o svojich zážitkoch alebo rôznych životných situáciách. Každé leto spolu ideme na výlet po Slovensku. eRko pre nás nie len ďalšie spoločenstvo, do ktorého pratríme. Je to náš životný štýl, ktorý žijeme (pozri nižšie hodnoty a princípy eRka). 

Ešte stále sme ťa nepresvedčili? Tak príď k nám a pozri sa, ako to u nás vyzerá.

 

VNÚTORNÉ HODNOTY ERKA

Mám živú vieru

Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný. Rozprávam sa s ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam Sväté písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom.

Mám úctu k životu

Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť. Mám radosť z toho, že ako muži a ženy sa dopĺňame, a tak môžeme robiť svet krajším. Mám v úcte život a chránim ho. Viem, že život začína počatím a končí prirodzenou smrťou. Viem, že človek je stvorený, aby bol darom pre spoločenstvo osôb v láske.

Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu, aj keď je to niekedy ťažké. Obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť. Mám radosť a radosť je moja sila.

Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup. Objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva. Tvorivo hľadám, čo nás spája - snažím sa o jednotu v rôznorodosti. Prijímam druhého, som tolerantný. Rozvíjam spoluprácu. Konštruktívne riešim konflikty. Podieľam sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijem. Som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok.

Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovzdávať skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový - nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.

 

VONKAJŠIE PRINCÍPY ERKA

Mám čas...

Tento princíp je spojený s postojom MÁM RÁD - koho mám rád, na toho mám čas, ak mám rád, nerátam čas... To by malo platiť aj o mne a o mojich deťoch, o príprave a o stretku. Chcem mať čas práve na to, čo robím.

Rád sa hrám

Hra je činnosť, ktorú človek robí dobrovoľne a rád. Je na mne, aký postoj zaujímam k veciam, ktoré robím. Ak sa rád hrám, ak sa viem vžiť do hier, pomôže mi to aj pri stretkách. Stačí, ak ja sám rád robím to, čo chcem, aby robili deti. Zapnem "srdce na plný plyn...".

Rád čítam, študujem

Stále je čo študovať, čítať si, pripravovať sa na stretká - vždy je čo nové spoznávať a nikdy nebudem vedieť všetko, nikdy nebudem najmúdrejší. Rád si prečítam aj niektorú knihu, čo čítajú moje deti, prípadne si pozriem film, čo ich baví, zaujímam sa o to, čo zaujíma ich. Zapnem "rozum na plný plyn...".

Delím sa so skúsenosťami

Všetko, čo si naštudujem, prežijem, naučím sa, si môžem zapisovať a robím si vlastne "vonkajšiu pamäť", ktorá môže poslúžiť mne samému, keď nebudem mať inšpiráciu a zároveň sa takto môžem lepšie deliť s ostatnými, odovzdávať skúsenosti ďalej, tým, ktorí prichádzajú po mne a tým pomáhať rozvoju práce s deťmi.

Chodím na stretká

Nikto nie je múdry sám, a nikto nie je stvorený na to, aby bol sám. Pre prácu s deťmi na stretkách to platí na 100%. Moja aktívna účasť na rozličných stretnutiach s ostatnými, ktorí tiež robia s deťmi, prinesie, ale aj dodá energiu, silu, nadšenie ako aj podporu a pomoc.