OFICIÁLNE UVEDENIE ERKA VO FARNOSTI SENEC

12.09.2012 18:00

 

V našej farnosti sme založili skupinu animátorov pracujúcich s deťmi v rámci Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko. Cieľom tohto hnutia je pracovať s deťmi v malých skupinách pod vedením animátorov formovaných na túto prácu. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.