NA NÁZOROCH NAŠICH DETÍ NÁM ZÁLEŽÍ

10.01.2013 16:00

 

Názory našich detí sú pre nás dôležité a preto sme sa rozhodli im umožniť dať najavo svoj názor aj prostredníctvom "Zrkadla", kde nám môžu napísať svoje odkazy, poznámky, pripomienky. Môžu nám tak vyjadriť (aj anonymne), čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo by chceli zmeniť a podobne. 

Pomocou týchto odkazov tak vieme posúdiť, čo by sme mohli na stretkách obmedziť a naopak, čoho by na stretkách mohlo byť viac.

Názov "Zrkadlo" sme použili preto, lebo tieto názory sú odrazom toho, čo pre tieto deti robíme a našu činnosť tak môžeme vidieť z rôznych uhlov.