MÔŽEŠ SVÄTÝM BYŤ

29.10.2013 16:00

 

Pre všetky deti našej farnosti ale i pre deti z okolia sa konala Párty všetkých svätých. Prvý ročník bol výnimočný nielen zaujímavým programom, súťažami a hrami, ale i svätou omšou slávenou pri sviečkach, po ktorej nasledovala napínavá nočná hra. Účasť bola naozaj veľká, z čoho
sa veľmi tešíme a sme si istí, že sa v takom hojnom počte stretneme aj o rok.