KTO SI, MÁRIA?

25.05.2013 12:00

 

Pre všetky deti Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy zorganizovali eRkári v spolupráci
s bratislavskými seminaristami a ďalšími dobrovoľníkmi púť pre deti do Marianky, kde sa mohli dozvedieť viac o živote našej nebeskej Matky. Pripravené boli pre ne rôzne workshopy, aktivity či krátke divadlo zobrazujúce život Panny Márie na zemi. Súčasťou programu boli aj vystúpenia rôznych zborov. Aj napriek zo začatku nepriaznivému počasiu sa v Marianke stretli stovky detí. Vyvrcholením tejto púte bola slávnostná mariánska sv. omša, ktorú celebroval mons. Ján Orosch.