KOLEDOVANIE

26.12.2012 12:00

 

Koledníci Dobrej noviny koledovali po domovoch seneckých rodín 26. a 27. decembra 2012
V rámci ohlasovania dobrej noviny zbierali finančné dary na rozvojové projekty v Afrike.
Celkovo sa vyzbieralo 1204,22 EUR a 39,00 Sk.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.