JANA DEBNÁROVÁ

31.03.1992 14:45

Do eRka vstúpila ako 20-ročná, v apríli 2012 absolvovala kurz Začíname a následne 60. základný kurz. Neskôr absolvovala aj kurz zážitkovej pedagogiky Zaži nezažité a tiež líderský kurz Dobrovoľnícka univerzita.
Od začiatku pôsobenia eRka vo farnosti Senec mala funkciu zodpovednej osoby vo farnosti.

Deväť rokov navštevovala Základnú umeleckú školu v Senci, dva roky chodila na Literárno-dramatický odbor, sedem rokov na hudobný nástroj - klavír a na Hudobnú náuku. Absolvovala v roku 2010. Má vyštudovanú Obchodnú akadémiu v Bratislave, v súčasnosti študuje misiológiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, tiež študuje muzikoterapiu. Pracuje v Dome Rafael v Bratislave ako opatrovateľka, dobrovoľníčkou vo farnosti Senec je od roku 2008.

Venuje sa službe kostolníčky vo farskom kostole v Senci, hudbou i spevom sprevádza sväté omše za účasti detí, je spolusprávkyňou farskej knižnice v Senci a vypomáha pri farských akciách. Taktiež je animátorkou vo Farskom detskom tábore LAB-ORATÓRIUM. Vypomáha aj pri iných eRkárskych akciách v rámci oblastného centra Bratislava alebo územnej rady Západ. Spieva a hrá v hudobnom telese Kresťanko v Senci a v oratoriánskom zbore ImProvisorium. Je sympatizantkou Slovenského skautingu a Slovenského červeného kríža. Je tiež asociantkou sestier Kongregácie Notre Dame a členkou Svetského oratória sv. Filipa Neriho.

Je milá, pracovitá a snaží sa okolo seba šíriť radosť a lásku. Má rada spoločenstvo i samotu. Rada si všetko plánuje (aj rok dopredu) a prehľadne si to zapisuje do diára. Rada upratuje, varenie a nakupovanie však neznáša. Jej najobľúbenejšie zviera je myš a vie štekať.

 

Prezývka: JENNY

 

Mojich päť dobrých vlastností:

radostnosť, vytrvalosť, empatia, precíznosť, rozvážnosť

 

Mám rada...

eRko, deti, spev, liturgia, hra na klavíri, na flaute, na gitare, komponovanie, improvizácie, práca s počítačom, príroda, výlety, hry, "eRko tance", fotografovanie, literatúra, Kofola, palacinky; všetky veci, ktoré majú kresťanský či hudobný motív, alebo sú fialové. 


Absolvované animátorské kurzy:

Začíname (apríl 2012, Planinka pri Dechticiach)

Základný kurz (júl 2012, Pruské)

Zaži nezažité (september 2014, Pruské)

Dobrovoľnícka univerzita (september 2014 - apríl 2015, Liptovská Osada)

Kurz o táboroch (marec 2016, Liptovská Osada)

Kurz o troch grošoch (marec 2017, Bratislava)

 

 

 

Funkcie: 

ZOF Senec (apríl 2012 - august 2017)

Vedúca animátorka (apríl 2012 - august 2017)

Správkyňa webovej stránky eRka v Senci (máj 2013 - súčasnosť)

Správkyňa facebookovej stránky eRka v Senci (máj 2013 - súčasnosť)

 

Kontakt:

E-mail: debnarova.jenny@gmail.com

Mobil: 0949 860 172

Facebook: Jana Mária Debnárová