FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR LAB-ORATÓRIUM

10.08.2013 12:00


Oratoriáni svätého Filipa Neriho v spolupráci s eRkom organizujú farský detský tábor LAB-ORATÓRIUM, na ktorý sú srdečne pozvané všetky deti od 8 do 12 rokov. Viac informácií o tomto tábore nájdete na webovej stránke Kresťanko