eRko na Slovensku

06.11.2012 09:42

 

Vznik hnutia: začiatok práce s deťmi v roku 1973

Registrácia na MV SR: 03. 10. 1990

Adresa sídla: Miletičova 7, 821 08  Bratislava 2

Viac o eRku si môžete prečítať tu: 

www.erko.sk