DOBRÁ NOVINA V SENCI

26.12.2012 13:00


Dobrú novinu sme zvestovali aj v našej farnosti. eRkári v spolupráci so saleziánmi a ďalšími dobrovoľníkmi spolu vyzbierali sumu vo výške 1254,22 EUR* a 39,00 Sk. Tieto peniaze budú použité na rozvojové projekty pre postihnuté deti v Afrike.

Keď sa africkej rodine narodí postihnuté dieťa, pre rodičov je to kliatba. Preto tieto deti nechávajú na ulici, zamykajú ich v pivniciach, alebo ich nechajú napospas divým zvieratám. Darovanými peniazmi ste podporili starostlivosť o tieto deti, ktoré sa tak môžu opäť začleniť
do spoločnosti, z ktorej boli vyčlenené.

 

Mala som možnosť stretnúť sa s misionárkou, ktorá žila tri mesiace v Keni. Pracovala
s hluchonemými deťmi. Príbeh, ktorý mi hovorila, bol o otcovi, ktorému sa narodila postihnutá dcérka. Chcel ju nechať v púšti, aby ju zožrali divé zvery, no nakoniec sa rozhodol, že ju dá do centra, nechcel však, aby ktokoľvek vedel, že je jej otec. Naučila sa posunkovú reč a mnoho iných užitočných vecí, aby sa vedela sama o seba postarať. Neskôr sa s otcom stretli a keď ju uvidel, plakal... Veľmi mu bolo ľúto, že toto nádherné a veľmi šikovné dievčatko chcel zabiť a všetkým rozprával, že je to jeho dcérka, na ktorú je hrdý a presviedčal ostatných rodičov, aby tieto deti netrápili, nezabíjali..., ale aby ich dali do tohto centra.

 

Srdečná vďaka patrí každému jednému z Vás, ktorí ste podporili Dobrú novinu, či už finančne, alebo modlitbou. Nech Vám to Pán stonásobne odmení!
Tiež srdečne ďakujem organizátorom Dobrej noviny, ktorí si na tomto projekte naozaj dávajú záležať, ďakujem aj našim kňazom, ktorí nás podporovali - o. Jurajovi, o. Andrejovi, ale hlavne o. Tomášovi, ktorý mi najviac pomáhal s organizáciou Dobrej noviny v Senci a ktorý šiel koledovať s nami. Taktiež ďakujem mojim eRkárkam - Lenke a Martinke, aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa k nám pridali a najmä deckám, ktoré s nami pochodovali po Senci veselo vyspevujúc koledy. Ďakujem aj saleziánom, ktorí podporili Dobrú novinu finančným príspevkom vyzbieraným v rámci benefičného koncertu zboru Radosť.

 

Jana Debnárová, ZOF Senec

 

 

* Dodatočne bolo pridaných 50,00 EUR