DO ULÍC SME VYRAZILI ZA SPEVU VIANOČNÝCH KOLIED

26.12.2013 14:00

 

Koledníci Dobrej noviny zbierali peniaze v seneckých domácnostiach pre chudobné africké deti v dňoch 26. a 27. decembra 2013 už druhýkrát.

 

Ani tento rok sme nezabudli na deti žijúce v Africkom meste Kenya a vyrazili sme do ulíc za spevu kolied, aby sme im vyzbierali peniaze pre lepší život. 

Príprava na Dobrú novinu začala už začiatkom decembra formou stretnutí, kde sme pomocou metodických materiálov priblížili deťom život detí žijúcich v Kenyi. Taktiež sme si spolu nacvičili program a pripravili kostýmy, s ktorými nám pomáhali aj ďalšie dobrovoľníčky. Deti koledovali nielen so súhlasom správcu našej farnosti, ale aj s osobitným požehnaním nášho otca arcibiskupa Stanislava Zvolenkého.

Koledovali sme v rodinách, ktoré sa nám prihlásili prostredníctvom formulára umiestneného v kostole alebo elektronickou formou cez webovú stránku našej farnosti, v dňoch 26. a 27. decembra 2014 v popoludňajších hodinách. Každá rodina, ktorá prijala koledníkov Dobrej noviny, dostala malý letáčik s informáciami, kam sú určené peniaze, ktoré darovali na tento účel.

 

Bližšie informácie týkajúce sa vykoledovanej sumy uverejníme už čoskoro.