DEŇ RADOSTI

22.10.2012 10:00

Ani tento školský rok sa nemohol začať bez zábavy a preto naši animátori zorganizovali DEŇ RADOSTI pre všetky decká nášho oblastného centra, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2012 v Petržalke v Bratislave vo Farnosti sv. Rodiny, kde bol pre ne nachystaný bohatý zábavný program, ktorého súčasťou bola aj zaujímavá sv. omša.