BOH ŤA MÁ RÁD

09.02.2013 10:00


Či si veľký a či malý, taký akurát, Boh ťa má rád...

Aj táto pieseň zaznela na tohtoročnom farskom karnevale s témou Božie stvorenie, ktorý
pre deti zorganizovali katechéti a animátori našej farnosti. Divadielko, spev, hry, súťaže i tance oživili tento deň novými farbami. Každé dieťa si so sebou odnieslo odmenu, radosť a pekný zážitok.