BODKA ZA PRÁZDNINAMI

07.09.2013 14:00


Srdečne Vás pozývame na farské podujatie „Bodka za prázdninami“, ktorým ukončíme letné aktivity s deťmi a mládežou v našej farnosti. Podujatie sa začne v sobotu 7. septembra o 14,00 hod. sv. omšou v kostole vo Svätom Martine. Po sv. omši bude program pre deti, mládež
a rodiny, rozličné aktivity, blší trh i občerstvenie. Podujatie je zorganizované v spolupráci
so Združením saleziánskych spolupracovníkov, s Hnutím kresťanských spoločenstiev rodín, eRkom a Oratóriom sv. Filipa Neriho.