Jana "Jenny" Debnárová - ZOF

Jana "Jenny" Debnárová - ZOF

Do eRka vstúpila ako 20-ročná, v apríli 2012 absolvovala kurz Začíname a následne 60. základný kurz. 
Od začiatku pôsobenia eRka vo farnosti Senec mala funkciu zodpovednej osoby vo farnosti.
Má vyštudovanú Obchodnú akadémiu, študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracuje v reštaurácii BonApp, pomáha ako knihovníčka a predavačka vo Farskej knižnici v Senci, je aj pomocníčkou v obchode s kresťanskými potrebami Filotea. Hrá a spieva na sv. omšiach s účasťou detí, ale príležitostne aj na iných sv. omšiach, adoráciách a rôznych modlitbových stretnutiach a akciách.
Medzi jej záľuby patrí práca s deťmi, spev, hra na klavíri, na flaute, na gitare a na husliach, komponovanie, práca
s počítačom, príroda, výlety, hry, "eRko tance", fotografovanie a literatúra.


Absolvované kurzy:

Začíname (apríl 2012, Planinka pri Dechticiach)

60. základný kurz (júl 2012, Pruské)

Funkcie: 

ZOF Senec (apríl 2012 - súčasnosť)

Udalosti:

Ľudové misie (máj 2012, Viničné)

Celoslovenské stretnutie eRkárov 2012 (august/september 2012, Banská Bystrica)

Deň radosti (september 2012, Bratislava)

Svätomartinské stretnutie (november 2012, Bratislava)

Vysielanie koledníkov Dobrej noviny (december 2012, Šaštín)

Dobrá novina v Senci (december 2012, Senec)

Duchovná obnova eRkárov (január/február 2013, Pruské)

Aj my sme ľudia (február 2013, Mlynský Klin)

Aj my sme ľudia - charitatívna burza (marec 2013, Senec)