ZVESTUJEME DOBRÚ NOVINU

26.12.2016 14:00

 

Aj tento rok vyrazíme do ulíc za spevu Vianočných kolied, aby sme ohlásili Pánov príchod!

 

eRkári v spolupráci s duchovnými otcami budú v našej farnosti koledovať v dňoch 26. a 27. decembra. Ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny do Vašich domácností, zapíšte svoje meno a kontakt do hárkov v strede nášho farského kostola. 
 
Finančná zbierka, ktorá je s koledovaním spojená, je určená na podporu rozvojových projektov v Afrike. Na tento účel môžete prispieť aj vložením príspevku v zapečatenej obálke označenej nápisom Dobrá novina do kasičiek v kostole. Informácie o projektoch nájdete na webovej stránke Dobrej noviny.
 
Deti, ktoré majú záujem ísť koledovať, môžu priniesť vyplnenú prihlášku na koledovanie na Farský úrad v Senci v čase úradných hodín. Prípravné stretnutia na koledovanie bývajú každý utorok od 17.30 - 18.30 h pod vedením Lenky Debnárovej alebo každý štvrtok od 16.00 - 17.30 h pod vedením Jany Debnárovej. Prihlášku si môžete vziať zo stolíka v strede kostola alebo stiahnuť z našej webovej stránky.
 
V deň koledovania sa spolu stretneme o 13.00 h v Pastoračnom centre! Nezabudnite si so sebou priniesť batôžtek, lieky (ak nejaké potrebujete - oznámiť vedúcemu animátorovi!!!) a aspoň jedného kamaráta.
 
Viac informácií o Dobrej novine nájdete na stránke www.dobranovina.sk