eRko v našej farnosti

28.05.2015 12:00

eRko v našej farnosti založil o. Juraj Vittek v roku 2012. Zodpovednou osobou za činnosť eRka v našej farnosti je animátorka Jana Debnárová. Spolupráca s farnosťou prebiehala pod dohľadom duchovného otca Tomáša Krampla, ktorý je zároveň koordinátorom činnosti eRka v Bratislavskej arcidiecéze, v súčasnosti prebieha pod dohľadom duchovného otca Martina Mosného.

 

Zámerom týchto stretnutí je viesť skupinky detí rozdelené podľa ročníkov. Animátori týchto skupiniek tak budú deti sprevádzať v období medzi Prvým svätým prijímaním a prijatím sviatosti Birmovania, zároveň budú tieto deti pripravovať na prijatie sviatosti Birmovania.

V súčasnosti u nás prebiehajú tri stretnutia v týždňových intervaloch vedené šiestimi animátormi.