Aj tento rok sme spolu putovali za Pannou Máriou do Marianky

20.05.2017 12:00

 

Stovky detí si prišli uctiť Pannu Máriu do Marianky, kde sa mohli viac dozvedieť o zjaveniach Panny Márie vo Fatime.

 

Animátori, ktorí pripravovali program púte, sa na mieste nachádzali už večer pred samotnou akciou. Príprava však trvala dlhšie. Bolo treba vytvoriť propagačné materiály, zabezpečiť animátorov, techniku, rekvizity či mnohé iné detaily.

Pútnici mohli putovať zo Stupavy alebo z Rače, kde na nich čakali animátori, ktorí im odovzdali pokyny pre priebeh púte cez les. Všetci dostali Pútničkov, do ktorých si mohli za splnenie úloh nalepiť samolepky. Na ceste do Marianky sa mali pomodliť ruženec, pričom kráčali po vyznačenej trase. Tam mohli taktiež vidieť tabuľky s modlitbou Ó, Ježišu, ktorú Panna Mária naučila fatimské deti.

 

Po príchode do Marianky sa pútnici pomodlili v kostole Modlitbu pútnika k Panne Márii a následne sa zaregistrovali na mieste, kde mohli zároveň odovzdať aj obetný dar. Obetným darom bolo tento rok sušené mlieko pre mamičky, ktoré majú malé deti, no nemôžu ich kojiť.

 

V areáli Marianky boli pre pútnikov pripravené štyri stanovištia. Na prvom stanovišti hrali divadelnú scénku o prvom zjavení Panny Márie vo Fatime deti a animátori z farnosti Senec. Na druhom stanovišti animátori z Bratislavy priblížili deťom modlitbu. Tretie stanovište, sa nachádzalo pri prameni s mariatálskou vodou, kde sa pútnikom prihovoril anjel, ktorý sa zjavil Lucii vo Fatime pred tým, ako sa uskutočnili zjavenia Panny Márie a na štvrtom stanovišti si deti vyrábali ružencové desiatky.

 

Zároveň prebiehalo vystúpenie zborov zo Šamorína a z Malaciek. Pútnici mohli počas programu využiť možnosť svätej spovede či občerstvenia.

 

Vyvrcholením púte bola slávnostná svätá omša celebrovaná otcom arcibiskupom mons. Stanislavom Zvolenským, ktorú sprevádzal spevácky zbor Sila. Účastníci si so sebou odniesli nielen pekné zážitky či ponaučenia z katechéz, ale aj darček vo forme zázračnej medaily Panny Márie.

 

Veríme, že sa všetkým pútnikom program páčil a že sa s nimi stretneme opäť o rok.

 

 

Článok: Jana Debnárová

Fotografie: Nikola Šebová